Lana Bračič, dr. med. je mlada zdravnica, ki se je izobraževala na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru, kjer je po uspešno zaključenem študiju, pridobila naziv doktorica medicine. Skozi strokovno delovanje in zdravstveno obravnavo pacientov je opazila perečo težavo – mnogi pacienti ob prvem stiku s poškodbami ali boleznimi ne prejmejo dovolj informacij o svojem zdravstvenem stanju. Zaradi tega se je Lana odločila, da bo svoj prosti čas posvetila razširjanju znanja o medicini med splošno javnostjo. Že v času študija je bila aktivna pri strokovnem pregledovanju naših predstavljenih vsebin, kar ji je omogočilo dodatno razumevanje medicinskega področja poškodb. V dobi digitalne informacijske prenasičenosti je zagotavljanje verodostojnih in bralcu razumljivih informacij o zdravju, še toliko pomembnejše. Verjamemo v povezavo med strokovnostjo in razumevanjem, zato si z njeno pomočjo prizadevamo ustvariti most med medicinsko stroko in vsakdanjim življenjem ljudi.