Domov

Storitve

Pokliči

Lokacija

Medico Fit

Pravilnik zasebnosti

Medicofit, fizioterapija d.o.o., matična številka: 8826820000 s poslovnim naslovom Koprska ulica 106h, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »družba«) vas kot upravljavec podatkov s tem obvestilom seznanjamo z načinom obdelave in zaščite vaših osebnih podatkov.

1. Katere informacije zbiramo o vas?

Ko stopite v stik z nami, zberemo in obdelamo vaše osebne podatke (na primer informacije, ki nam jih posredujete tako, da izpolnite obrazce na naši spletni strani (v nadaljevanju: »Spletna stran«) ali prek telefona, elektronske pošte ali kako drugače). Ti vključujejo podatke, ki jih navedete, ko se registrirate za uporabo naše spletne strani, ko se naročite na našo storitev (oddate naročilo na naši spletni strani, se udeležite nagradne igre, promocije ali sodelujete v anketi, izpolnite obrazec za prijavo), in ko prijavite težavo z našim spletnim mestom. Podatki, ki nam jih posredujete, lahko vključujejo vaše ime, naslov, elektronski naslov, telefonsko številko, osebni opis in fotografijo, starost, datum rojstva in spol ter morebitne druge podatke, ki so potrebni za vsakokrat opredeljen namen.

V nekaterih primerih pridobivamo vaše osebne podatke od tretjih oseb, kot so poslovni partnerji, podizvajalci za področje tehničnih, plačilnih storitev, ponudniki storitevanalitike, pod pogojem, da imajo navedene kategorije pravno podlago za posredovanje vaših osebnih podatkov naši družbi kot uporabniku.

2. Kako uporabljamo vaše osebne podatke in na kakšni pravni podlagi?

Splošno: Vaše osebne podatke lahko obdelujemo za namene izvajanja pogodbe, ki smo jo sklenili z vami; kadar moramo izpolnjevati zakonsko obveznost (na primer na podlagi zakonodaje, ki ureja opravljanje zdravstvene dejavnosti); kadar je to potrebno za naše zakonite interese (ali zakonite interese tretje osebe) in vaše interese (na primer za odkrivanje in preprečevanje goljufij ali zagotovitev varnosti omrežja in informacijske tehnologije), razen če vaše temeljne pravice prevladajo nad temi interesi; kadar je treba zaščititi vaše pomembne interese (ali pomembne interese drugih); oziroma kadar je to potrebno za javni interes ali za uradne namene.

Vaše osebne podatke obdelujemo iz različnih tehničnih, administrativnih in operativnih razlogov, na primer da zagotovimo, da vam je vsebina najučinkoviteje predstavljena glede na vaš računalnik; za izboljšanje naše spletne strani, vključno z njeno uporabnostjo; za upravljanje z našo spletno stranjo; za notranje namene, vključno z odpravljanjem težav, za analizo podatkov, testiranjem, raziskavami, statističnimi in raziskovalnimi nameni; za trženje, vključno s ciljno usmerjenim trženjem, s katerim vam prikazujemo vsebine, ki bi vas morda zanimale; in kot del naših prizadevanj za varnost in zaščito naše spletne strani.

V nekaterih primerih bomo vaše osebne podatke obdelali samo z vašo privolitvijo. V takšnih primerih bomo ločeno zaprosili za vašo jasno privolitev, ko nam boste posredovali svoje osebne podatke. Svojo privolitev lahko naknadno kadarkoli prekličete. Vendar to ne vpliva na zakonitost kakršne koli obdelave, ki je potekala pred preklicem privolitve.

Kadar zahtevamo osebne podatke za izpolnjevanje zakonskih ali pogodbenih obveznosti, je posredovanje osebnih podatkov za vas obvezno. To pomeni, da če takih osebnih podatkov ne posredujete, ne bomo mogli upravljati našega pogodbenega razmerja ali izpolnjevati obveznosti, ki nam jih takšno razmerje nalaga. V vseh drugih primerih je posredovanje osebnih podatkov neobvezno in jih niste dolžni posredovati.

Vaše osebne podatke, kot so identifikacijski podatki, kontaktni podatki in naslov prebivališča, lahko obdelujemo tudi zaradi morebitnega uveljavljanja naših pravic zoper vas v prihodnosti. Ta obdelava temelji na našem zakonitem interesu uveljavljati svoje pravice v morebitnih sporih.

Za namene opravljanja storitev in izvedbe plačil v skladu z ustreznimi pogodbami lahko obdelujemo vaše osebne podatke, kot so identifikacijski podatki, kontaktni podatki in bančni podatki. Taka obdelava temelji na izvedbi pogodbe, katere stranka je posameznik, ali na zakonski obveznosti, ki nam je naložena. Kontaktne podatke, kot je vaša telefonska številka in elektronski naslov, bomo uporabljali, da vas obvestimo o terminih vaše obravnave ali za druge namene, ki so potrebni za izvedbo naročene storitve.

Če izpolnite pristopno izjavo na recepciji našega centra, bomo od vas zbrali osebne podatke o vašem imenu in priimku, naslovu, datumu rojstva, telefonu, elektronskem naslovu in splošen opis zdravstvenih težav. Te podatke potrebujemo za namen izvajanja storitev skladno z našimi splošnimi pogoji. Podatka o tem, na kakšen način ste izvedeli za Medicofit, vam ni potrebno posredovati, za nas pa bo koristen, da lahko ugotovimo, kako stranke najpogosteje pridejo do nas. Če boste podali soglasje za fotografiranje in javno objavo slik in videoposnetkov, bomo lahko ob vaši obravnavi posneli fotografije in videoposnetke in jih javno objavili za namen trženja naših storitev.

V okviru naročila na diagnostični pregled in opravo storitev kot so zdravstvena obravnava, rehabilitacija in vadba lahko zbiramo in obdelujemo tudi posebne vrste osebnih podatkov, to je, podatke o vašem zdravstvenem stanju. Povprašali vas bomo o vaših simptomih, o tem, kje čutite bolečine, o že opravljenih operativnih ali drugih zdravstvenih posegih, MRI diagnostiki in drugih relevantnih informacijah v zvezi z vašim zdravstvenim stanjem. Brez teh informacij zahtevanih storitev ne moremo opraviti. Obdelava podatkov je v teh primerih utemeljena na h) točki drugega odstavka 9. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, saj je obdelava potrebna za zdravstveno diagnozo, zagotovitev zdravstvene oskrbe ali zdravljenja ali upravljanje sistemov in storitev zdravstvenega ali socialnega varstva na podlagi prava Republike Slovenije ali v skladu s pogodbo z zdravstvenim delavcem ter zanjo velja pogoj, da so strokovnjaki, odgovorni za njihovo obdelavo, zavezani k varovanju skrivnosti v skladu z zakonom.

Osebne podatke lahko obdelujemo zato, da vam zagotovimo informacije o blagu ali storitvah, za katere menimo, da vas morda zanimajo. Če ste obstoječa stranka, vas bomo preko e-pošte kontaktirali samo z informacijami o blagu in storitvah, ki so podobne tistim, ki so bili predmet predhodne prodaje (neposredno trženje), razen, če ste nam predhodno sporočili, da takšnih sporočil ne želite prejemati. Če želite, da bi vaše podatke uporabljali na tak način, označite ustrezno polje na obrazcu na podlagi katerega zbiramo vaše podatke. Če nam sporočite svojo privolitev, da vam smemo preko elektronske pošte, SMS sporočil ali telefonskih klicev sporočati informacije o ponudbah blaga ali storitev Medicofit, ki bodo prilagojene vašim interesom, starosti, spolu in drugim osebnim podatkom, bomo lahko za namen neposrednega trženja na podlagi vaše privolitve oblikovali vaš profil s pomočjo navedenih osebnih podatkov. Za ta namen bomo lahko obdelovali tudi posebne vrste osebnih podatkov, to je podatke o vašem zdravstvenem stanju.

Če se naročite na e-novice, bomo na podlagi vaše privolitve ta namen pošiljanja e-novic obdelovali podatke o vašem imenu, priimku in elektronskem naslovu. Če želite, lahko med nastavitvami svojega profila dodate informacijo o svoji letnici rojstva, z namenom, da vam pošiljamo le tiste novice, za katere menimo, da bodo za vas zanimive.

3. Kako in komu razkrivamo vaše osebne podatke?

Vaših osebnih podatkov ne bomo prodali tretjim osebam.

V družbi ima le omejeno število zaposlenih dostop do vaših osebnih podatkov na podlagi potrebe po seznanitvi oz. na podlagi izvajanja poslovnih procesov, kot so zaposleni v oddelkih trženja, marketinga in IT. Ti zaposleni so zavezani k zaupnosti v zvezi z osebnimi podatki. Za varovanje osebnih podatkov sprejemamo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe. Zaposleni družbe imajo pravico obdelovati osebne podatke zgolj po navodilih družbe in po potrebi v povezavi z njihovimi delovnimi obveznostmi.

Osebne podatke lahko delimo z vladnimi organi oziroma organi pregona, če to zahteva veljavna zakonodaja ali če je to potrebno za uveljavljanje naših pravic, vključno z našimi pogoji uporabe, ali za zaščito naših zakonitih interesov (vključno z interesi upravičenih tretjih oseb) v skladu z veljavno zakonodajo.

Vaše osebne podatke lahko razkrijemo tudi tretjim osebam, vključno s:

  1. ponudniki storitev, ki zagotavljajo administrativno, strokovno in tehnično podporo družbi na področju IT, varnosti in poslovnih virov;

  2. poslovnimi partnerji, dobavitelji in podizvajalci za izvedbo katerekoli pogodbe, ki jo sklenemo z vami;

  3. ponudniki analitike in spletnih iskalnikov, ki nam pomagajo izboljšati in optimizirati našo spletno stran;

  4. družba lahko po potrebi osebne podatke deli tudi z zunanjimi svetovalci (npr. odvetniki, računovodji, revizorji). Osebne podatke lahko delimo s tretjimi osebami v okviru določenih vrst transakcij, vključno s kakršnimi koli transakcijami, ki vključujejo spremembo nadzora družbe, prodajo bistvenega dela sredstev ali prestrukturiranje. Družba si prizadeva za ustrezno skrbnost pri izbiri zunanjih ponudnikov storitev in zahteva, da ti ponudniki storitev vzdržujejo ustrezne tehnične in organizacijske varnostne ukrepe za varovanje osebnih podatkov, in obdelujejo osebne podatke le v skladu z navodili družbe. Ponudniki storitev lahko pri zagotavljanju storitev družbi uporabijo podizvajalce, pri čemer mora podizvajalec izpolnjevati enake zahteve glede varstva podatkov kot sam ponudnik storitev.

4. Shranjevanje osebnih podatkov in njihov prenos v tujino.

Družba lahko v okviru svojih pogodbenih odnosov podatke prenese v države zunaj Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in jih med drugim shrani v zbirkah podatkov, ki jih upravljajo subjekti, ki delujejo v imenu družbe.

Le osebni podatki, ki se obdelujejo za namene pošiljanja e-novic (neposredno trženje), se bodo lahko prenesli v Združene države Amerike (ZDA). Trenutno ni veljavnega sklepa Evropske Komisije o ustreznosti varstva osebnih podatkov v ZDA. Obdelovalec osebnih podatkov, h kateremu bodo preneseni podatki, se je zavezal k standardnim določilom o varstvu podatkov, ki jih je sprejela Evropska komisija, poleg tega pa je sprejel dodatne organizacijske in tehnične ukrepe varstva podatkov. O tem, kako so varovani vaši podatki pri prenosu v ZDA se lahko seznanite na sledečih povezavah:

Mailchimp:

https://mailchimp.com/en-gb/legal/data-processing-addendum/

https://mailchimp.com/about/security/

5. Vaše pravice

Od nas lahko zahtevate potrditev o tem, ali se vaši osebni podatki obdelujejo ali ne, kopijo vaših osebnih podatkov, oziroma njihovo spremembo/ popravek. V določenih okoliščinah imate pravico zahtevati, da vaše osebne podatke izbrišemo ali da nekatere vaše osebne podatke prenesemo k vam ali k drugim subjektom na podlagi pravice do prenosljivosti. Prav tako imate pravico, da ugovarjate določeni obdelavi vaših osebnih podatkov (na primer obdelava za namene neposrednega trženja ali za nekatere odločitve, ki so bile sprejete izključno z avtomatsko obdelavo, vključno s profiliranjem). Če smo zaprosili za vašo privolitev za obdelavo vaših osebnih podatkov, imate pravico to privolitev umakniti brez negativnega vpliva na vas. Če vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi svojega zakonitega interesa (kot je razloženo zgoraj), imate pravico do ugovora zoper takšno obdelavo. Prav tako imate pravico, da v določenih okoliščinah omejite obdelavo svojih osebnih podatkov.

Upoštevajte, da so lahko v nekaterih primerih vaše pravice, opisane zgoraj, omejene in predmet veljavnih zakonov in predpisov s področja varstva podatkov; vaša pravica do ugovora zoper obdelavo vaših osebnih podatkov se lahko, na primer, omeji, če dokažemo, da imamo utemeljene zakonite razloge za obdelavo vaših osebnih podatkov, ki lahko prevladajo nad vašimi interesi. Ob vložitvi vaše zahteve boste morali dokazati svojo identiteto in nam posredovati druge podatke, ki nam bodo omogočili, da odgovorimo na vašo zahtevo. Za odziv na vašo zahtevo ne bomo zaračunali nobenih stroškov, razen če nam to dovoljuje zakon; če bomo stroške zaračunali, bodo ti razumni in sorazmerni z vašo zahtevo.

Če želite uveljavljati te pravice, se obrnite na nas prek spodaj navedenih kontaktnih podatkov. V vsakem primeru imate pravico do pritožbe pristojnim organom za varstvo podatkov. Pritožbo lahko vložite pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije.

6. Obdobje hrambe vaših osebnih podatkov

Vaše osebne podatke nameravamo hraniti le toliko časa, kolikor je potrebno za izvajanje namenov, navedenih v tem obvestilu, oziroma v skladu z veljavno zakonodajo, pri čemer upoštevamo veljavna minimalna zakonsko določena obdobja hrambe, oziroma kot je potrebno za uveljavitev naših zakonitih pravic (in zakonitih pravic drugih).

Kadar obdelujemo vaše osebne podatke na podlagi vaše privolitve, jih obdelujemo samo za obdobje, ki je navedeno v vaši privolitvi, razen če svojo privolitev prekličete ali omejite pred iztekom tega obdobja. V takih primerih bomo prenehali obdelovati zadevne osebne podatke za ustrezne namene, ob upoštevanju morebitne pravne obveznosti obdelave takšnih osebnih podatkov oziroma potrebe po obdelavi takšnih osebnih podatkov zaradi uveljavljanja naših zakonitih interesov (vključno z zakonitimi interesi drugih). Po preteku obdobij hrambe bodo osebni podatki izbrisani ali anonimizirani.

7. Varnost podatkov

Vaše podatke hranimo na svojih strežnikih in na strežnikih, ki jih gostijo tretje osebe (vključno s storitvami tretjih oseb, ki temeljijo na računalništvu v oblaku). V ta namen smo uvedli ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zaščito vaših osebnih podatkov in preprečevanje nepooblaščenega dostopa do njih. V zvezi s storitvami, ki jih gostijo tretje osebe, smo sklenili pogodbene dogovore, ki vključujejo obveznosti v zvezi z organizacijsko in tehnično varnostjo osebnihpodatkov.

Po prejemu vaših podatkov bomo za preprečitev nepooblaščenega dostopa uvedli stroge postopke in varnostne ukrepe.

8. Zasebnost otrok

Na svoji spletni strani družba (zavestno) ne zbira osebnih podatkov oseb, mlajših od 15 let. Za vsakršno posredovanje osebnih podatkov otrok, na primer za namen zagotovitve zdravstvene obravnave, družba vselej zahteva prisotnost in odobritev staršev ali zakonitih zastopnikov.

Če starš ali skrbnik ugotovi, da je njegov otrok družbi posredoval svoje osebne podatke, naj družbo nemudoma obvesti o tem. Če družba ugotovi, da je oseba, mlajša od 15 let družbi posredovala svoje osebne podatke, bo družba te podatke nemudoma zbrisala s svojih strežnikov, razen če starš ali skrbnik družbi dovoli obdelavo osebnih podatkov otroka za določene namene.

9. Piškotki

Za podrobne informacije o piškotkih, ki jih uporabljamo, kako dolgo jih uporabljamo in v kakšne namene jih uporabljamo, si oglejte našo Politiko piškotkov, ki je objavljena na dnu vsake spletne strani.

10. Povezave na druga spletna mesta

Naše spletne strani lahko vsebujejo povezave na spletna mesta, ki niso pod nadzorom družbe. Ko kliknete na povezavo tretje osebe, boste preusmerjeni na njeno spletno stran. Če obiščete katerokoli od teh povezanih spletnih mest, preberite njihova obvestila o zasebnosti. Nismo odgovorni za politike in prakse drugih podjetij. Naša družba nima nadzora nad in ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino, politike zasebnosti in obvestila ali prakse spletnih mest ali storitev tretjih oseb.

11. Pooblaščena oseba za varstvo podatkov

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov v družbi je dosegljiva na info@medicofit.si

12. Stik z nami

Če imate kakršna koli vprašanja ali dvome glede obdelave vaših osebnih podatkov ali če želite uveljavljati katero koli od svojih pravic, stopite v stik z nami po telefonu na 041 410 360, po elektronski pošti na info@medicofit.si ali z dopisom, naslovljenim na Medicofit d.o.o., Koprska ulica 106h, Ljubljana, 1000 Ljubljana.

Prosimo, da v stikih z nami ne razkrivate posebnih vrst osebnih podatkov, ki niso nujno potrebni (npr. informacije o rasni ali etnični pripadnosti, političnih mnenjih, veroizpovedih ali drugih prepričanjih ali članstvu v sindikatih), svoje davčne številke ali podatkov iz kazenske evidence.

Obvestilo lahko občasno posodobimo. Novo obvestilo bomo objavili na povezavi “Politika zasebnosti” na vseh naših spletni straneh.

Nazadnje posodobljeno: 3.5.2023