Domov

Storitve

Pokliči

Lokacija

Medico Fit

Pacientove pravice

Postopek obravnave nesporazumov in kršitev pacientovih pravic

 

Spoštovani pacient!

 

Prav je, da poznate svoje pravice, ki bodo prispevale k visoki kakovosti zdravstvene oskrbe v naši kliniki. Prav je, da razumete, kako je te pravice moč uresničevati in kako doseči njihovo varstvo, če so jim kot uporabniku zdravstvenih storitev kršene. Več o pacientovih pravicah je dostopno na spletni strani Ministrstva za zdravje.

 

Če ste bili z zdravstveno obravnavo in odnosom zdravstvenega osebja zadovoljni, pričakujemo Vaše pobude, predloge, pripombe in pohvale. V skladu z 59. členom Zakona o pacientovih pravicah (Ur.I. RS, št. 15/08 in 55/17) vas obveščamo, da imate pravico do pritožbe ali zahtevo za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic pri izvajalcu zdravstvenih storitev. Pritožbo lahko posredujete osebno, pisno ali ustno na naslov: Medicofit d.o.o., Koprska ulica 106h, 1000 Ljubljana. Elektronska pošta: info@medicofit.si Telefonska številka: 041 410 360.

 

V PODJETJU Medicofit d.o.o. je pristojna oseba za sprejemanje in obravnavo zahteve za prvo obravnavo:

 

Jaka Plantan vsak delovni dan med 9:00 in 10:00 uro osebno ali po telefonu 040 812 338 ali na elektronski naslov: jakaplantan@medicofit.si

 

Če ste za kršitev izvedeli kasneje oz. so se posledice kršitve pokazale kasneje, lahko prvo zahtevo vložite tudi po preteku rokov, vendar najkasneje v treh mesecih.

 

Zahteva za prvo obravnavo mora vsebovati: osebno ime in priimek, naslov, kontaktne podatke pacienta, opis domnevne kršitve, podatke o udeleženih zdravstvenih delavcih oziroma sodelavcih, čas in kraj domnevne kršitve, morebitne posledice domnevne kršitve ter morebitni predlog za rešitev sporne zadeve.

 

Zahtevo zaradi domnevno neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev oz. sodelavcev lahko vložite najpozneje v 15 dneh od nastanka domnevne kršitve. Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega ravnanja zdravstvenega osebja pri nudenju zdravstvene oskrbe vložite najpozneje v 30 dneh po končani zdravstveni oskrbi.

 

Pacient se lahko kadarkoli obrne na zastopnika pacientovih pravic, ki mu svetuje, pomaga ali ga po pooblastilu celo zastopa pri uresničevanju pravic po Zakonu o pacientovih pravicah. Zastopnik pacientovih pravic lahko pacientu daje osnovne informacije, nudi strokovno pomoč in daje konkretne usmeritve pri uveljavljanju pravic s področja zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in izvajanja zdravstvene dejavnosti. Delo svetovanja, pomoči in zastopanja zastopnika pacientovih pravic je brezplačno in zaupno.

 

Duša Hade Zore, prostori Nacionalnega instituta za javno zdravje, območne enote Ljubljana, Zaloška 29, 1000 Ljubljana. Tel. številka: 01/ 542 32 85, E-pošta: dusa.hlade-zore@nijz.si.

 

Uradne ure: Ponedeljek od 8:00 do 15:00, Torek od 8:00 do 13:00

 

Robert Cer, prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, območne enote Ljubljana, Zaloška 29, 1000 Ljubljana. Tel. številka: 01/ 542 32 85, E-pošta: robert.cer@nijz.si.

 

Uradne ure: Srede od 9:30 od 14:30, četrtek in petek od 14:00 do 19:00.